Avstand mellom terrassebordene

I alle trekonstruksjoner oppstår det bevegelse/ ekspansjon avhengig av om det er varmt, kaldt, vått eller tørst. Derfor er det alltid viktig å ha avstand mellom hvert bord - uansett kvaliteten på virket.

Trykkimpregnert furu

Det vanligste terrassebordet i Norge, men også den type virke som påvirkes mest av våre nordiske værforhold. Trykkimpregneringen er tildels vannavisende, og forhindrer også råte, mugg og soppsporer.

Termofuru/ varmebehandlet furu og lerk

Disse mer eksklusive virketypende er ved levering ofte tørrere sammenlignet med vanlig trykkimpregnert virke. Impregneringesmetodene gir en viss vannavisende effekt. Materialene er mer formstabile, ettersom det sages ut nærmere kjernen på stammen. Bevegelsene i treet kan bli relativt store.

TIPS: Å bruke en flik av tommestokken for å få en passe stor avstand mellom bordene fungerer utmerket. Dette gir en avstand på ca 2,5-3 mm.

Legg mellomrom selv når virket er vått

Mange legger terrassebordene helt inntil hverandre hvis virket er vått, i roen om at varmen vil tørke bordene. Dette skaper ofte problemer.

Ingen avstand - kort levetid

Uten avstand vil terrassebordene tvinges oppover og det blir stor risiko for skruebrudd. Rammeverket under terrassebordene drar også til seg fukt, og ettersom bjelkene ligger på tvers av bordene, vil det skapes bevegelse som går motsatt vei. Legg derfor alltid med avstand på minst 2 mm for å få et mellomrom som gir plass for kommende ekspansjon.

Virkedimensjoner og avstander

Terrasseskruene bør alltid monteres 30 mm fra kanten av terrassebordet for å redusere risikoen for sprekker. I skjøter bør man dermed montere ekstra spikerslag for å kunne montere skruene med rett avstand fra kanten.


PS! Følg alltid leverandørens krav til avstand mellom bordene for godkjent montering!

Virkedim-avstander.jpg