BUJ: EDGEFAST

Kad tirgū tiek laists jauns montāžas risinājums vai produkts, klientiem bieži rodas vairāki jautājumi. Šeit esam apkopojuši visbiežāk uzdotos jautājumus par EDGEFAST sistēmu un mūsu produktu izstrādes komandas atbildes uz šiem jautājumiem.

Kāds ir sistēmas ESSVE EDGEFAST darbības princips?

ESSVE EDGEFAST ir naglotājs, kas ir paredzēts slēptai terases dēļu uzstādīšanai un ar kura palīdzību sistēmas stiprinājumus piestiprina terases dēļu sānos. Izmantojot šo metodi, uz terases virsmas nerodas plaisas un fiksācijas punkti paliek neredzami. 

Kā izmantot ESSVE EDGEFAST?

  1.  Novietojiet distances plāksni pret pirmo terases dēli.
  2. Piebīdiet nākamo terases dēli pie distances plāksnes otras puses tā, lai distances plāksne būtu starp abiem dēļiem.
  3. Pagrieziet naglotāju uz leju, cik vien iespējams. Piespiediet terases dēli pret distances plāksni un nospiediet naglotāju uz leju, lai atbrīvotu drošības fiksatoru. Cieši turiet dēli un nospiediet slēdža pogu.
  4. Tad pagrieziet pistoli tā, lai magazīnas gals būtu vērsts uz augšu. Piefiksējiet terases dēļa vaļējo malu un nospiediet slēdzi. Vienmēr pagrieziet naglotāju līdz galam, lai panāktu, ka terases dēļi ir piestiprināti visatbilstošākajā leņķī. Uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka naglotāja pamatplāksne vienmēr ir novietota līdzeni pret terases dēli. Uzstādiet stiprinājumu katrai karkasa brusai.

Svarīga informācija!

Lai iegūtu labākos rezultātus, neveiciet montāžu tikko impregnētai/slapjai koksnei, t. i., ar ja relatīvais mitrums (RH) pārsniedz 20%. Pārliecinieties, vai pistoles darba spiediens ir 8 bāri.

Kādi stiprinājumu materiāli ir pieejami?

Stiprinājumi ir pieejami C4 virsmas apstrādes un nerūsējošā tērauda A2 versijā

Cik stiprinājumu var ievietot ESSVE EDGEFAST pistolē?

Vienlaicīgi var ielādēt 100 stiprinājumus, ar to pietiek apmēram 3 m² uzstādīšanai.

Kā saglabāt pareizo attālumu starp terases dēļiem?

EDGEFAST komplektā ir četras distances plāksnes (0‒6 mm), kas ir jāpiestiprina instrumentam. Distances plāksnes nodrošina pareizu attālumu starp terases dēļiem.

Kā uzstādīt fasādei tuvāko terases dēli?

Ja pirmais terases dēlis atrodas tuvu sienai, ir ieteicams to no augšas piestiprināt ar skrūvēm, piemēram, ar terases skrūvēm ESSDECK Max. Pārliecinieties, ka dēlis ir novietots taisni.Pēc tam sāciet stiprināt nākamos dēļus ar ESSVE EDGEFAST naglotāju . ESSVE EDGEFAST naglotājs ir aprīkots ar četrām dažādu izmēru distances plāksnēm.

Kurām koku sugām var izmantot ESSVE EDGEFAST?

EDGEFAST sistēma ir piemērota izmantošanai mīkstām un vidēji cietām koksnes sugām, piemēram, ar spiedienu impregnētai vai termiski apstrādātai priedes vai lapegles koksnei.

Kāda biezuma terases dēļiem var izmantot EDGEFAST?

Ar EDGEFAST sistēmu var piestiprināt terases dēļus, kuru biezums ir līdz 28 mm.

Kādam ir jābūt kompresora spiedienam?

Spiediens var būt ne vairāk kā 6‒8 bāri. Izmantotais spiediens var atšķirties atkarībā no koksnes materiāla. Sāciet stiprināt ar zemāku spiedienu un tad palieliniet spiedienu, līdz pistole teicami iesit stiprinājumus dēļos.

Cik ātri notiek stiprināšana ar ESSVE EDGEFAST?

Stiprināšana ar ESSVE EDGEFAST ir četras līdz piecas reizes ātrāka nekā skrūvju pievilkšana no augšas un ievērojami ātrāka nekā lentes skrūvju izmantošana. Ātrāku darbu nodrošina tas, ka EDGEFAST pistole ļauj ar vienu kustību piestiprināt divus stiprinājumus. Turklāt pistole stiprinājumus dēļos iedzen momentāli un sistēmā iekļautās distances plāksnes nodrošina pareizo attālumu starp dēļiem.

Vai nesaņēmāt atbildi uz jūsu jautājumu? Droši sazinieties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem, kuru kontaktinformācija ir pieejama šeit.

 

 

Izmēģini EDGEFAST sistēmu