ESSVE Latvia SIA rekvizīti un biroja kontakti

ESSVE LATVIA SIA

Juridiskā adrese: Rēzeknes ielas 5A, Rīga, LV-1073
Faktiskā adrese: Rēzeknes ielas 5A, Rīga, LV-1073
Vienotais Reģ. Nr.: 41503083698
PVN Reģ. Nr.: LV 41503083698
SWEDBANK A/S
SWIFT: HABALV22
Konts:LV20HABA0551045610124

Aigars Vīksniņš

Direktors
aigars.viksnins@essve.lv
+371 2022 1211

Agnese Spūle

Grāmatvede
agnese.spule@essve.lv
+371 2655 9969

Zane Grišāne

Biroja vadītāja
essve@essve.lv
+371 2666 0545