Huomioi kansilautojen väli

Kaikki puurakenteet laajenevat ja kutistuvat säänvaihtelujen mukaan. Jos laudat on asennettu väärin, voivat ne turvota ja saada kosteusvaurioita ja tikkuja. ESSVE ja toimialajärjestö Svenskt Trä ovat luoneet uudet suositukset terassin rakentamiseen.

1. Etäisyys reunasta reunaan

Uusi tapa saada oikea etäisyys terassilautojen välille. Mittaa välimatka reunasta reunaan yhden laudan yli. Sopiva etäisyys riippuu käyttämästäsi puulajista.

2. Kiinnikkeiden sijoittaminen terassilautaan

30 mm pitkän sivun reunasta ja 45 mm päädystä. Käytä apupuita jatkoksen kohdalla. Silloin voit sijoittaa ruuvin 45 mm laudan päädystä, mikä vähentää päädyn liuskoittumisen riskiä.


3. Ruuvinkantojen ja naulanpäiden tulee olla laudan yläpinnan tasolla, ei syvemmällä!

Näin sadevesi ei keräänny kantojen päälle ja imeydy terassilautojen sisään.


4. Suojaa tukipalkit kosteudelta sokkelikaistalla.

Lattia- tai tukipalkkien yläpuoli suojataan sokkelikaistalla, jonka pitää ulottua muutaman sentin verran palkin reunojen ulkopuolelle. Taita kaista sivujen suuntaiseksi, jotta vesi valuu helpommin alas.

 

kant-till-kant avstånd
altan brädor essve

Selvittääksemme, miten neuvot toimivat käytännössä, otimme yhteyttä puuseppä Tim Jaederfeldtiin, joka on rakentanut lähes 100 terassia. 

Tim, miksi neuvot ovat tärkeitä?
– Myytit terassilautojen asentamisesta ovat kukoistaneet kauan ja aiheuttaneet kosteuteen liittyviä vahinkoja, liuskoittumista ja hajonneita kiinnikkeitä. Oli korkea aika jonkun ottaa ohjat.

Mitä ohjeistus sisältää?
– Kaiken kunnollisen rungon rakentamisesta, kosteussuojaamisesta ja sopivasta ruuvivalinnasta ehdottomasti tärkeimpään neuvoon – jätä aina rako terassilautojen väliin. Suosituksissa on selkeät ohjeet oikean etäisyyteen puulajin mukaan.

Miksi etäisyys on niin tärkeä?
 Aiemmin sanottiin, että laudat tulee asentaa ennalta määrätyin välein. On kuitenkin vaikea arvioida puutavaran kosteus, joten nykyisin määritellään suositeltu etäisyys reunasta reunaan terassilaudan mittasuhteiden mukaan. Riippumatta laudan kosteudesta asennushetkellä tulee näin lautojen välinen etäisyys olemaan sopiva niin kuivalla kuin kostealla säällä. Ihan mahtava neuvo.

Mainitsit liuskoittumisen, miten ohjeistukset vähentävät sen riskiä?
– Asentamalla ruuvit 30 mm päähän terassilaudan reunasta ja lisäksi esiporaamalla reunan lähellä, liuskoittumisen riski pienenee huomattavasti.

Miten puuta voi jatkaa hyväksytyllä tavalla?
– Vältä jatkoksia niin paljon kuin mahdollista. Jos jatkos on pakko tehdä, voi olla että sinun tarvitsee leventää alapuolista runkopalkkia apupuilla. Terassiruuvit täytyy asentaa 45 mm päähän laudan päästä liuskoittumisriskin minimoimiseksi.

Perustan kosteussuojaus – mitä ohjeistus sanoo?
– Koko runkopalkki ja alajuoksut tulee suojata kosteudelta pitkittäisellä sokkelikaistalla. Sama koskee myös talon perustaa tai seinää vasten olevaa palkkia.

Mitä erityistä itse ruuvaamisessa?
– Ruuvaa kohtisuorasti terassilautaa vasten ja varmista, että ruuvinkanta jää laudan pinnan tasalle eikä syvemmälle, jotta kosteus ei pääse laudan sisään.

Millainen on hyvä terassiruuvi?
– On olemassa selkeät ohjeet sen mukaan millaisesta puusta ja millaiseen ympäristöön rakennat. Vinkkini on kuitenkin käyttää aina ruostumatonta terassiruuvia, koska se on kestävin ja sietää myös rakenteen liikkumisen.

Viimeiseksi, mitä tarkoittaa ”oikea puoli ylöspäin” terassilaudoista puhuttaessa?
– Ohjeistuksessa sanotaan, että terassilaudat mieluiten asennetaan hienoin puoli ylöspäin. Jos mahdollista niin sydänpuoli ylöspäin, jolloin terassilaudan yläpuoli voi ajan mittaan tulla hieman kuperaksi, mikä helpottaa veden valumista. Lisäksi kyllästetty pintapuu, joka sisältää enemmän puunsuoja-aineita on silloin alaspäin, jolloin kosteussuoja alhaalta tulevaa kosteutta vastaan on parempi.

Suositellut artikkelit

ruostumaton ruuvi

Valitse ruostumaton ruuvi

Noudata Timpan neuvoa ja valitse ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit. Lue lisää ruostumattomista ruuveista täältä.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing