Varmista että karmi on suora, keskitetty ja oikealla tasolla

Tasosäätöruuveilla ja asennustyökalulla Karmfix Programa korvaat kiilat ja palikat ja saat suoran ikkunan/oven.

<< Edellinen vaihe: Karmiruuvien sijoittelu?
Seuraava vaihe: Asenna karmiruuvi puuhun -asennusohjeet>>

Varmista suora karmi ja ikkuna oikealla tasolla -ilman kiiloja ja palikoita -tasosäätöruuveilla

se_nivaskruv_montera-karm_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_fonstermontage_dorrmontage_1000x400px.jpg

Jos haluat saavuttaa todella siistin ja suoran asennuksen, suosittelemme käyttämään tasosäätönruuveja ovien ja ikkunoiden asennuksessa. Tasosäätöruuvit korvaavat kiilat ja palikat. Tasoruuveilla on helppo työskennellä ja säätää asennusta. Täältä löydät asennusohjeet karmin asentamiseen tasosäätönruuveilla.


Näin teet: 

1. Asenna tasonsäätöruuveja mahdollisimman lähelle karmin ulkoreunoja, vähintään 2 kpl ikkunaa kohden. Jos jaetussa ikkunassa on jakokarmi, myös sen alle on asetettava tasonsäätöruuvi. Jos aiot asentaa oven, on oltava enemmän tasosäätöruuveja tukena, koska kynnys on kuormitettu ja tarvitsee lisätukea. 

se_nivaskruv_steg1_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

2. Asennus puuhun ei vaadi esiporausta. Betoniin esiporataan 6 mm:n reikä, tiileen 5 mm:n reikä. Kevytbetoniin esiporataan 10 mm:n reikä, jonka jälkeen tasonsäätöruuvit täydennetään kevytbetonitulpalla. Tasonsäätöruuvit asennetaan TX30-kärjellä.

se_nivaskruv_steg2_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

3. Aseta ikkunankarmi aukkoon, tasosäätöruuvien päälle. Karmin alla olevan ilmaraon tulee olla noin 15 mm.

se_nivaskruv_steg3_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

4. Käytä vesivaakaa ja hienosäädä karmi täysin vaakaan säätötyökalun avulla.

se_nivaskruv_steg4_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

Karmfix Programa-työkalu helpottaa ja tehostaa karmin asennusta ja varmistaa, että karmi tulee ikkuna/ovi-aukon keskelle

SE_karmskruv_karmmontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_monteringsverktyg_1000x400-px.jpg

Asennustyökalu Karmfix lyödään vasaralla ikkunan/oven esiporattuihin reikiin niin, että  karmiruuville muodostuu sisääntuloreikä joka varmistaa, että karmi päätyy keskelle aukkoa. Lisäksi työkalu varmistaa, että karmi pysyy oikeassa asennossa asennuksen aikana ja minimoi karmiruuvin vinoutumisen riskiä.   

Videolta näet kuinka yksinkertaista voi olla asentaa karmeja Programa-ruuvilla. Näet myös miten Karmfix-asennustyökalua käytetään asennuksessa. Huomaa, että työkalua käytetään vain, jos karmi on kiinnitetty puuhun.


Näin teet:

1. Kun olet asettanut karmin paikoilleen aukon tasonsäätöruuveille, varmista vesivaa'alla, että ikkuna on vaakasuorassa.

se_karmskruv_steg1_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

2.. Lyö Karmfix-työkalu karmissa olevaan 14 mm:n reikään. Aloita sarananpuolen alimmasta reiästä. Työkalujen on pysyttävä reissä, kunnes kiinnität karmiruuvit.

se_karmfix_programa-plus_karmmontage_montera-karm_montera-fonster_monteringsverktyg_essve_1000x500px.jpg

3. Tarkista vesivaa'alla, että karmi on suorassa. Lyö Karmfix-työkalu saman puolen ylimpään reikään.

se_karmfix_steg3_montera-karm_karmmontage_karmskruv_1000x500px.jpg

4. Tee sama vastakkaisen puolen ala- ja yläreiälle. Tarkista vesivaa’alla, että karmi on suorassa. Kun kaikki Karmfix-työkalut ovat paikoillaan, säädä karmi niin, että se on aukon keskellä.

se_karmskruv_steg4_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

Asennustyökalut Programa ruuville