CE-märgis

Nii töötame oma toodete CE-märgisega.

Püüame garanteerida, et meie toodetel on alati CE-märgis isegi juhul kui CE märgistus ei ole ametlikult nõutud. Järgime alati harmoniseeritud Euroopa standardeid (hEN) ja Euroopa hindamisdokumente (EAD) / Euroopa tehnilise tunnustuse suuniseid (ETAG). CE-märgise saamise aluseks on nõuetekohased tootekatsetused. Katseid teostatakse ühtemoodi kõikides EL-i ja EMP riikides.

Lühiülevaade korrosioonikaitse nõuetest

Kuna soovime tagada oma toodetele pikaajalise vastupidavuse erinevates ilmastikutingimustes, mida iseloomustavad sealhulgas ka külmemad suved ja märjemad talved, siis lähtume oma arendustöös alati kõige nõudlikumatest keskkonnaklassidest. Meie tooted on mõeldud vastu pidama kõrge soolasisaldusega rannikualadel ja karmides tööstuskeskkondades ning taluma temperatuurikõikumisi vahemikus –35 kuni +35 kraadi. Oleme koondanud betoonikinnitustooteid puudutavad korrosioonikaitse nõuded allalaaditavatesse tabelitesse, mille leiad iga toote juurest dokumentide lehelt.