ESSVE ökoloogiline jalajälg

Kõik tootjad vastutavad oma tegevuste poolt põhjustatud kliimamõjude eest. Allpool oleme kirja pannud meie põhimõtted plasti kasutamise sh ESSBOX süsteemis kasutatavate plastpakendite kohta.

Pakendite materjaliks saab valida mitmeid erinevaid variante, näiteks kartong, biokomposiidid ja erinevat liiki plastid. ESSBOX süsteemi tooted on valmistatud plastist. Sellel on nii omad eelised kui ka puudused arvestades, et elame täna kõik juba sellises maailmas, kus me oleme kohustatud hindama oma tegevusi ja/või tegevusetusi kliima- ja keskkonnamõjudele.

Ükski ettevõte ei ole täiuslik ning see kehtib ka meie kohta. Jätkusuutlikust väärtustava ettevõttena püüame olla võimalikud läbipaistvad kõigis oma tegevustes sh materjalide valikul. Ühtlasi järgime igapäevaselt kõigis oma arendusprotsessides kogu toote elutsüklit ning tema keskkonnamõju alates toorainest kuni toote taaskasutamiseni sh CO2 heidet vähendatavate materjalide kasutamist meie toodetes.

Vastupidav pakend vähendab kadude ja transpordimahtu

ESSBOX süsteemi tooted peavad vastu karmile ilmale, tuulele ja veele ning kaitsevad seeläbi neis hoitavaid kinnitusvahendeid. Kuna pakend on vastupidav, ei lähe kruvid ehitusplatsil nii lihtsalt kaduma. Kartongpakendite kohta ei saa sama väita, sest need saavad vihma ja niiskuse käes kahjustada ning lähevad katki. Kuna metallist kinnitusvahenditel on suur keskkonnamõju, siis on äärmiselt tähtis, et me teeme kõik endast oleneva, et vähendada asjatute metallikadude mahtu.

ESSBOX süsteem muudab igapäevase töö ehitusplatsil lihtsamaks. Kasutaja saab täita ESSBOX kohvri teda just sel päeval ootavate konkreetsete tööülesannete jaoks ning tänu sellelel on tal selge ülevaade kõigist kaasavõetud toodetest. See omakorda vähendab vajadust sõita mitmeid kordi päevas edasi-tagasi, et hankida juurde puuduvaid kinnitusvahendeid. Üks neljakilomeetrine lisasõit ehituskauplusesse ja tagasi võrdub näiteks kliimamõju seisukohast kümne plastikkarbi kasutamisega samaväärse koguse kartongkarpide kasutamisele. Eeltoodud näide illustreerib jätkusuutlikkuse mitmetahulisust, mistõttu tuleb alati arvesse võtta nii otseseid kui ka kaudseid keskkonnamõjusid nagu näiteks transport või meie käitumisharjumused.

Loe lähemalt ESSBOX Süsteemi kohta siit.

Ringlusse võetud plastist saab uus ESSBOX

Kõik me peame õppima kuidas paremini ja suuremates kogustes erinevaid jäätmeid sorteerida. Aastatel 2005-2015 tekkis Eestis keskmiselt 140 kilogrammi pakendijäätmeid elaniku kohta aastas. Viimastel aastatel on pakendijäätmete seas suurenenud plastpakendite osa, mis on tarbijatele küll mugav, kuid viitab ka kaupade ülepakendamisele. Plastpakendijäätmeid tekkis 2015. aastal 61 125 tonni, sellest ringlusse jõudis 17 006 tonni ehk 28 protsenti. Sellest omakorda suur osa (13 153 tonni) plastpakendijäätmeid eksporditi ja võeti ringlusse mõnes teises riigis.

Plasti ringlussevõtu määr sõltub muu hulgas sellest, kas pakendi materjalil on ebasobiv värvus või pakendi koostises on kasutatud materjalide segu, mida ei saa ringlusesse võtta. Seetõttu lähtume ESSVE-s eelkõige just tootjavastutuse põhimõttest ja toodame tooteid võimalusel vaid sellisest plastmaterjalist, mida saab ka reaalselt ringlusse võtta.

Tänasel päeval kasutame oma plastpakendite tootmisel PP-plasti, millel on suur ringlussevõtu väärtus ning mille järele on maailmas suur nõudlus. ESSBOX karbid on valmistatud läbipaistvast plastist nii, et seda on ringlussevõetud plastina lihtsam kasutada ilma, et tekiks värvusest tingitud probleeme. Ühtlasi on PP-plast väga vastupidav ning ei purune mikroplastiosakesteks, mis omakorda kahjustavad loomi ja keskkonda kui toode peaks juhtumisi loodusesse sattuma.

Kui kasutaja viib ESSBOX karbid jäätmekogumispunkti, saab neist uus plast ning meie toodete kasutaja annab omapoosle panuse, et toodetes kasutatud plastmaterjal saaks osaks materjaliringlusest. PP-plasti saab ringlusse võtta kuus kuni seitse korda.

Koostöö tähtsus jätkusuutlikkuse tagamisel

Ehitussektor ei ole jätkusuutlikkuse teemadel alati olnud esirinnas, kuid oleme veendunud, et vaid üheskoos on võimalik leida uusi ja töötavaid lahendusi ilma, et need mõjutaksid negatiivselt meie klientide ootusi ning kasutusmugavust.

Meie eesmärk on teha plasti ringlusse andmine lihtsaks ka meie klientide joaks. Seetõttu tegeleme igapäevaselt koostöös edasimüüjate ja teiste koostööpartneritega konkreetsete ja jätkusuutlike muudatuste lahenduste väljatöötamisega ning elluviimisega.