BITSHOLDER MAGNETIC 1/4'' X60

Item numberEANNamePackagePackage contentsBV
99956727317761096573BITHOLDER MAGNETIC 1/4X60 MMPCS1 PCS á 1 STOBSOLETE